Social Icons

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปราชญ์ผู้นำแนวคิด บนวิถีพอเพียง

โจน จันได
          "ผมเคยไปอยู่กรุงเทพฯ 7 ปี ไม่เคยกินอิ่มเลย และถามตัวเองว่าชีวิตเราทำงานให้ใคร  ผมก็เลยกลับบ้านไปเป็นชาวนา  แต่ผมก็ไม่ได้อยู่อย่างชาวบ้านเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกผักเพื่อขาย  ยิ่งปลูกยิ่งไม่เหลืออะไรทั้งๆที่ชีวิตเป็นเรื่องง่าย แต่ไม่รู้คนส่วนใหญ่ทำให้ชีวิตซับซ้อน  จนไม่มีเวลาคิดถึงตัวเอง  คิดถึงแต่งาน งาน  หาเงินและใช้เิงิน  ทำงานหนักขนาดนี้แล้วไม่พอกิน ก็ต้องคิดแล้ว" โจน จันได กล่าว

นริศ  คำธิศรี

          แนวคิด : การประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ต้องรวยเงินทอง เพราะการมีเงินมากๆไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรามีความสุข ความสุขแท้จริงของชีวิตก็คือ ความมีอิสระในด้านความคิด การกระทำ  และการทำงานอย่างมีความสุข โดยมีคติประจำใจว่า "เพิ่มผลผลิตแบบคนไต้หวัน ขยันแบบคนเกาหลี สู้ไม่หนีแบบคนอิสราเอล หนักแน่นในใจแบบญี่ปุ่น ทดแทนคุณแผ่นดินเหมืิอนคนไทย

มาร์ติน  วีลเลอร์
       เขยอีสานชาวอังกฤษ


ธงไชย  คงคาลัย
               ปลดหนี้ 50 ล้านด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  "พึ่งตนเองได้ ชนะฝรั่ง ชนะทุนนิยม ชนะคนทั้งโลก" ธงไชย  คงคาลัย เป็นบุลคลหนึ่งที่ประสบความสำเร็จจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยเดินตามแนวเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในบริษัทชั้นนำของเมืองไทย  คนเกิดความฮึกเหิมด้วยรากฐานขององค์ความรู้ประกอบกับมีชั้นเชิงทางธุรกิจแบบทุนนิยม จึงเปิดธุรกิจของตนเอง โดยลงทุนทำฟาร์มไก่  เลี้ยงปลา แต่กลับโชคร้ายธุรกิจล้มเหลวจนทำให้เป็นหนี้สินกว่า 50 ล้านบาท                 ด้วยคำสอนของหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ เตือนสติให้กลับคืนมาว่าวขึ้นสูงโดนลมโต้บ้าง..ธรรมดา” และ “ความรู้อยู่ในธรรมชาติ  ใครค้นหาเจอก่อนคนนั้นชนะ” เขามุ่งมั่นแก้ไขปัญหา โดยทบทวนความรู้จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  เพื่อพลิกฟื้นชีวิตโดยยึดหลักพึ่งตนเอง  และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริของในหลวง   “กำหนดราคาพืช ราคาสัตว์ได้  แก้ปัญหาดินเปรี้ยว  โดยไม่ใช้ปูนทุกชนิด พึ่งตนเอง 5 ด้าน ไม่ใช้อาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงสัตว์  และไม่ใช้ปุ๋ยเคมี  และยาเคมีในการทำการเกษตรเลย..
วิวัฒน์  ศัลยกำธร
เวาว์วัช  หนูทอง
บุญเลิศ  ไทยทัตกุล
พยงค์  ศรีทอง
ไกร  ชมน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Sample text

Sample Text

Sample Text